Home Projects Släkten Emmer/Eriksson/Ersson

Släkten Emmer/Eriksson/Ersson

På bilden Johan-August Eriksson och Matilda Christina Eriksson. (Gifta med barn)

Detta är ett arbete som jag håller på med och det ska inte ses som färdigt. Uppgifterna ändras allt eftersom. Senaste uppdateringen: 2020-08-13.

Data

Johan-August Eriksson (Från början med efternamnet Ersson)

Född: 1845 i Nikolai församling

Död: 1920 i Floda församling

Föddes i Nikolai som ligger i Nyköping/Oxelösund-området. Var under 1800-talet fiskgrossist (ej verifierat! EZS) och verkade I området kring Tunaberg/Nyköping/Oxelösund. Flyttade senare till Floda nära Katrineholm och ägde flera hemman.

Matilda Christina Ersdotter

Född: 1844 i Tunaberg

Död: 1931 i Floda församling

Tidslinje

1845-03-06(?) Rätt födelsedatum men fel ort, “Nicolai”, för Johan August. Datumet återkommer på många ställen, men hans födelse finns inte noterad böckerna över födda och döpta i St Nicolai.

1845-03-06 Föds Johan August i Tuna. Hans far skrivs som Erik Adolf Ersson, men har samma födelsedatum som Erik Gustav Ersson. Genom alla böckerna stämmer också namn och födelsodatum  för barnen i familjen, varför jag tror att han på något sätt bytt mellannamn.

ArkivDigital: Tuna (D) C:5 (1841-1862) Bild: 15

1846 finns familjen Ersson i Tuna / Urskälla där de flyttat in från Nicolai 1841.

ArkivDigital: Tuna (D) AI:14 (1846-1850) Bild: 62 Sida: 53

1847 finns familjen Ersson i Tuna / Mälby gård. De verkar ha flyttat in från  Tuna / Urskälla.  De finns kvar där 1850.

ArkivDigital: Tuna (D) AI:14 (1846-1850) Bild: 91 Sida: 82

— Att göra sök Ersson i Tuna 1851-56

1854 blir Eric Gustav Änkling. Frun hette Christina Josefina, Inte Jas mor.

—- Osäkra uppgifter ovan…

1856 finns familjen Ersson på Baggebo i Lerbo. De verkar ha flyttat in från  Tuna 1855

ArkivDigital: Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild: 276 Sida: 276

1857 finns  familjen Ersson på Nytorp i Lerbo. De verkar ha flyttat in från  Baggebo i Lerbo 1857

ArkivDigital: Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild: 302 Sida: 302

1859 finns  familjen Ersson på Skramsbohl i Lerbo. De verkar ha flyttat in från  Nytorp i Lerbo 1859

ArkivDigital: Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild: 62 Sida: 61

1860 finns  familjen Ersson på Fredricsberg/Backstuga i Lerbo.  De verkar ha flyttat in från  Fredricsberg/Backstuga i Lerbo 1861-11-24

ArkivDigital: Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild: 76 Sida: 67

1861 finns  familjen Ersson till Fredricsberg/Backhagen i Lerbo. De verkar ha flyttat in från  Fredricsberg/Backstuga i Lerbo 1861-11-24

ArkivDigital: Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild: 62 Sida: 61

Fadern verkar vara änkling

1862- 11-02 flyttar Johan Augusti till Allhelgona / Nachersäter från Lerbo och lämnar därmed sitt sista familjehem. Fram tills han kommer till Tunaberg 1872 är han kringflyttande dräng. På denna tid var det standard att alla statare, drängar och pigor flyttade mellan gårdarna den 24 oktober på hösten, den så kallade “fardagen”. De hade sedan en vecka på sig att nå sin nya gård. Där andra datum anges avser de ankomstdatum till de nya gårdarna.

ArkivDigital: Helgona (D) AI:16 (1861-1865) Bild: 114 Sida: 105

1863-11-04 flyttar Johan August till Råby / Bredängs torp som dräng från Allhelgona (Referens Fol 124)

ArkivDigital: Råby-Rönö (D) AI:14 (1861-1865) Bild: 138 Sida: 130

1864 flyttar Johan August till  Råby / Rycksta som dräng från Råby / Bredängs torp (Referens Fol 130)

ArkivDigital: Råby-Rönö (D) AI:14 (1861-1865) Bild: 138 Sida: 124

1865 flyttar Johan August till Runtuna/Onsberga som dräng från Råby . Det står följande i boken för Runtuna:

Frälse = Adel = “frälsta från skatter”.

1868-11-10 flyttar Johan-August från Runtuna/Onsberga som dräng till Lids socken. Han nämns med titeln Dr, vilket här är “Dräng” snarare än “Doktor”.

1869-10-25 Flyttar Johan-August från Lid till Tunaberg / Fyrtorp. som dräng I Tunaberg noteras hans inflytt till 1869-11-07

Prästen skriver följande om honom inför att han flyttar igen.:

“eft. öfverenskommelse skulle flytta”

Intressant notering:

Notera de överstrukna klamrarna på Johan August. Han skulle troligen ha flyttat men verkar bli kvar hela tiden fram till:

1871-10-24 Johan August flyttar till Östra Husby / Bosgård från Tunaberg. Notering:

1872-10-24 Flyttar han från Östra Husby / Bosgård till Tunaberg / Hultebo gård som dräng . Där bor far i huset Eric Andersson, hans fru och hans dotter Matilda Christina Ersdotter.

1872-10-28 FELAKTIGT DATUM för äktenskap mellan Johan August med Christina i förhörslängden. Felet återkommer på en massa ställen i framtida rullor.

1872-11-01 flyttar Johan August in som dräng från Östra Husby. Notering Dräng är dock struket och ersatt med “Måg”.

1872-11-01 lysning till äktenskap mellan Johan August med Christina.

1872-11-28 äktenskap mellan Johan August med Christina.

1872-11-28 flyttar hon ut… Antar att detta påstående är en effekt att hon går från dotter i huset till fru när hon gifte sig utan att för den sakens skull faktiskt ha flyttat på något sätt. Hon flyttade in från Östra Husby påstår boken också. Och sen står hon som struken i gården som dotter. Så den verkar säga emot sig själv. Tidigare uppgifter bevisar att hon faktiskt bodde på gården Hultebo redan innan, som förväntat. Summa summarum: hon rör sig ingenstans utan går från dotter till hustru i samma gård.

Varför gifter han sig samtidigt som han flyttar in? Okänt, men de kan ha träffats tidigare och fått tillstånd att gifta sig från hennes far. Den andra möjliga förklaringen roar mig mer…

Vid 1874-03-11 föds deras son Johan-Fredrik.

1875-03-25 Flyttar Christinas föräldrar ut.

Fått lite hjälp att tyda det. Det står: “Skrifves för 1875 vid Bottenkarlshyttan”. Detta innebär att han flyttar till Bottenkarshyttan i Bergshammar, inflyttningsnummer 19″.

1876-06-19 föds deras andra som Erik Gustav som dock dör 1886-04-12

1877-12-19 Eric Andersson dör I Bottenkartlshyttan.

De finns registrerade som boende I Tunaberg I folkräkningen 1880:

Familjen ser då ut som:

1882-06-13. föds  Augusta Matilda

1886-04-12 dör Erik Gustav. Dödsorsaken anges som difteri.

Floda

1887-03-15 flyttar familjen till Floda församling.

1888 ryktas det att det som idag är huvudbyggnaden i gården Hultebo i Tunaberg byggdes. Det är möjligt att huset som familjen bodde i inte längre finns kvar.

1895 skrivs Johan Fredrik in i det militära (Malmslätt ? Brittas uppgifter)

1896 noteras de som inflyttade i Sörgölet i Floda

1896 flyttar Johan Fredrik till Öfverby (Som dräng? Utred! EZS)

1897 flyttar Johan Fredrik tillbaka till Sörgölet

1900-10-24 Augusta flyttar från Floda / Sörgölet till V. Vingåker

1900 Folkbokföring

Familjen verkar bo vid gården Sörgölet nära Bie i Floda socken vid denna tidpunkt.

1905-12-09 Johan Fredrik flyttar hemifrån till Stockholm.

Britta säger: han tog kontakt med kyrkan I Stockholm? Där fick han kontakter och vänner. Familjen Alberg blev vänner. De var äldre än Johan Fredrik. Han blev kusk.

1910 sparad folkräkning hittad. Där finns ingen av barnen kvar i Sörgölet utan bara Johan August och Christina.

1913 Föds Sven Eriksson, senare Emmer. Moder Ottilia, Fader Johan-Fredrik.

1915 Flyttar Johan-August och Christina till gården “Söräng” nära Bie i Floda. Det “hemmat” skulle bli deras pensionärsboende. Säljer ut Fridhem (Filip Andersson drängen tar över), Skogstorp, Solberga.

1919 är sista gången Sven Eriksson får träffa sin mor. (Kan hon ha tagits in på sinnesjukhus? Kolla dödsorsaken)

Familjen Alberg föreslår hushållerska för att ta hand om barnen. Ingrid får jobbet och senare gifter Johan Fredrik sig med henne. Alberg sa att de ångrade bittert att de föreslog henne.

1920-10-05 dör Johan-August i någon form av magåkomma. (Brustet magsår eller magcancer) enligt min mor. I dödboken anges dock “Hjertåkomma” som orsak.

1924 Ottilia dör i Lunginflamation. Sekundär dödsorsak anges som “insania”, vilket betyder sinnesförvirring. (Hon kan ha varit intagen på grund av sinnessjukdom)

ArkivDigital: Engelbrekt (A, AB) FI:4 (1920-1924) Bild: 1430 Sida: 139

1924 Johan Fredrik gifter sig med Ingrid

Engelbrekt (A, AB) EI:19 (1924) Bild: 1080 Sida: 208

1931 dör Christina. Dödboken anger “Lunginflammation” som orsak.

1937 Sven och Alice flyttar till Norrköping.

.

1939? Sven och Alice byter efternamn från Eriksson till Emmer.

1955 Familjen Emmer flyttar till Stockholm från Norrköping.

Kyrkorna som formade de socknar där familjen Eriksson  bodde. Givetvis är inte dessa den exakta positionen för var de bodde, men borde ge en hint om i vilket område de var bosatta. (Ej i bild) Norrköping beläget rakt söderut.

Exit mobile version