(2010-11-14) Vad ska jag säga? [In Swedish only]

Vi har tydligen den justitieminister vi förtjänar. Datalagringsdirektiv, poliser som stormar oskyldiga och massivt smusslande med lagförändringar.

Det hade inte varit annorlunda med en rödgrön regering. Just nu undrar jag varför ingen gör revolution. Förmodligen skulle det inte förändra någonting.

Jag har en sprängande huvudvärk, vilket jag troligen rätt säkert kan skriva, eftersom jag inte tillhör någon av de grupper av människor som efterspanas av Säpo.... Troligen... Vem vet?

Vägen till Sverige kantas av goda föresatser.


Tags: Swedish
Posted: 2010-11-14 by Erik Zalitis
Changed: 2010-11-14 by Erik Zalitis

News archive